Parque Bambú Print E-mail

Bamboe is de algemene naam voor de ongeveer 1200 soorten die op aarde voorkomen. De meeste soorten bamboe worden gevonden in China, Japan en het Oosten en Zuidoosten van Azië. Er komt ook bamboe voor in het Noorden van Australië, in Indië, in Afrika (onder de Sahara) en in de tropische gebieden in Zuid-Amerika.

Bamboe wordt al eeuwenlang door mensen gebruikt als bron van voeding en bouwmateriaal. In Azië en tropisch Zuid-Amerika is dat nog steeds het geval. De nieuwe scheuten van verschillende soorten reuzenbamboe zijn nog steeds een vast onderdeel van het dagelijks dieet van miljoenen mensen in Azië.

Naast het materiële nut heeft bamboe een cultureel-symbolische waarde in China en Japan. In China is bamboe het symbool voor lang leven. Bamboe-tuinen komen veel voor bij Boeddhistische tempels. In de Shinto-godsdienst in Japan huisvesten bamboebossen dikwijls altaren en kapelletjes; bamboe zou de kwade geesten verdrijven.

de jonge scheuten van Dendrocalamus asper zijn eetbaar Bambusa vulgaris, chinese groen-gele bamboe

Snelle groeicyclus van bamboe


De groeicyclus van bamboe verschilt erg van hardhout. Waar tropisch hardhout soms honderden jaren nodig heeft om te volgroeien, kan bamboe al binnen drie tot tien jaar volledig volgroeide planten produceren met stammen van 25 tot 30 meter hoog. Bamboe is geen boom maar een soort reuzengras. Binnen één groeicyclus van drie tot vier manden bereikt een plant zijn volle lengte en omvang. Bij het afsterven van de ‘oude’ bamboescheut komt al direct een nieuwe scheut uit de grond. Bij jonge bamboe-aanplanten is iedere volgende scheut dikker en groter dan de vorige en zal ook weer volledig zijn volgroeid binnen één enkele groeicyclus.

Caña Guadúa: de Zuid-Amerikaanse variëteit in Ecuador

de Zuid-Amerikaanse bamboe bij uitstek: Guadua angustifoliaEen belangrijke bamboesoort die voorkomt in Venezuela, Colombia en Ecuador is de Guadua angustifolia (met de volksnaam Caña Guadúa). Hij behoort tot de 16 reuzenbamboes die door de International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) aanbevolen wordt als bouwmateriaal.
Tengevolge van de ´moderniseringtrend´ die elementen uit de natuur als minderwaardig beschouwt, wordt guadúa in Ecuador en in andere Zuid-Amerikaanse landen nog altijd niet op zijn volle waarde geschat. In heel wat streken van Ecuador worden bamboebossen als ‘onkruid’ vernield, om plaats te maken voor landbouw en veeteelt.

Guadúa biedt een goed economisch en ecologisch alternatief voor hardhout. Volgens rapporten van de Voedsel en Landbouw Organisatie FAO zal de prijs van hardhout de komende decennia astronomisch hoog worden tengevolge van de massale ontbossing op wereldschaal. Bamboe groeit erg snel en de eerste stammen kunnen al na acht jaar worden geoogst.

  

Gebruik van bamboe


een toepassing van bamboe in Bosque de Paz: de basis structuur van dit huisje is volledig uit guadua gebouwd.Van oudsher wordt guadúa in Ecuador (en overig tropisch Zuid-Amerika) gebruikt voor de bouw van eenvoudige huizen in gebieden waar het tropisch klimaat geen geïsoleerde stenen huizen vereist. Dat is dus vooral aan de kust en in het Amazone-gebied. Behalve voor huizenbouw wordt bamboe ook gebruikt voor bijvoorbeeld parketvloeren, wanden, meubels, keukengerei, manden, matten en steigers.

Bovendien heeft bamboe nog een waardevolle ecologische functie. Het is zeer geschikt voor bij-voorbeeld een snelle herbebossing, erosiebestrijding, versteviging van rivieroevers en bescherming van waterwingebieden.


bamboe is uiterst geschikt ter versteviging van rivieroevers

Parque Bambú

zo'n bamboe, daar kijk ja naar opIn de voorbije jaren werd op het terrein van Bosque de Paz een groot aantal soorten bamboe geplant langs de oever van de Guallupe rivier. De aanplant van nog eens tien nieuwe soorten staat voor de volgende jaren gepland. Zo kunnen we in 2014 tot een gevarieerd en volgroeid bamboebos komen.

Parque Bambú met zijn bamboeverzameling staat open voor het publiek.

 

 

 

 

 

 

Varieteiten Bamboe die in Bosque de Paz werden aangeplant.

Bambusa vulgaris (yellow-green chinese bamboo)

Phyllostachys pubescens

Dendrocalamus asper (giant bamboo)

Phyllostachys nigra

Dendrocalamus latiflorus

Phyllostachys aurea

Dendrocalamus longispiculata

Guadua angustifolia (spineless or with spines)

Dendrocalamus oldhamii

Guadua angustifolia bicolor

Bambusa tulda

Guadua aculeata

Bambusa ventricosa