Fotografische Samenvatting van het ecologisch herstel in Bosque de Paz Print E-mail

ImageHet gebied rond Bosque de Paz, een afgetakeld landschap, resultaat van vele jaren fout landbeheer (slash-and-burn). Boeren leggen het verband niet tussen vegetatie en de kwaliteit van hun levenssituatie. Beleidsmakers en politici hebben evenmin enige kennis of begrip voor de crisissituatie waarin het landschap en zijn bewoners zich bevinden. En zoals in zovele landelijke gebieden ter wereld gebeurt, trekken ook hier de jonglui weg naar de steden, in een poging te ontsnappen aan de hopeloze verarming: geen vegetatie, geen water, geen vruchtbare grond, geen voedselproductie.

ImageBosque de Paz bevindt zich aan de voet van een heuvel die ieder jaar door boeren in brand wordt gestoken.

ImagePlaatselijke boeren beschouwen (bos-)vegetatie als een hindernis voor de landbouw. Dientengevolge kappen ze hun hele terrein kaal waardoor dit langzaam naar een schraal grasland evolueert en de waterbronnen uitdrogen.

ImageOp het moment van aankoop (in 1995) was er amper sprake van enige begroeiing op Bosque de Paz.

ImageDeze secundaire bossen, hoog in de heuvels van de Guallupe Vallei, zijn onze ´voorraadkast´ voor zaden en plantjes van waardevolle bomen voor het boomkwekerijtje in Bosque de Paz.

ImageIn 1997, de hoogtelijnen met Vetiver gras werden uitgezet, erosie werd afgeremd en de natuurlijke vegetatie kwam langzaam terug.

ImageIn 2010, een lappendeken van veldjes, stukjes bos, bamboe en fruitbomen domineerde het landschap.

ImageMaar... er is nog heel wat herstelwerk voor de boeg. In deze foto bevindt Bosque de Paz zich rechts, aan de voet van deze kale heuvel. De school waar de dochters les volgen ligt links onderaan de heuvel.